Pasje vrečke in pasji iztrebki

Objavljeno: 06.08.2014

Pasji iztrebki Če Mark Zuckerberg pobira pasje iztrebke za svojim ljubljenčkom, bi jih lahko tudi ostali?

Pobiranje pasjih iztrebkov je del osnovnega bontona lastnika oziroma vodnika psa .

BONTON IN ZDRAVJE Z ROKO V ROKI

Pri pobiranju iztrebkov ne gre le za estetski, ampak tudi za zdravstveni vidik tako nas kot naših ljubljenčkov oziroma vseh, ki z nami sobivajo.

Nihče od nas si ne želi pasjega iztrebka na čevljih, obleki ali v svojem domu, zagotovo pa si upamo trditi, da še manj bolezni, ki se na ta način prenašajo (npr. gliste in trakulje).

PASJI SMETNJAKI

Pasji iztrebki, koši Dejstvo je, da je pasjih košev povsod in vedno premalo, vendar bi kljub temu morali lastniki oziroma vodniki psov poskrbeti, da imajo pasje vrečke vedno pri sebi in pobirajo iztrebke za svojimi ljubljenčki ter jih odlagajo v črne zabojnike (zabojniki za ostale odpadke), v kolikor pasjih košev ni.

Kar nekaj ljudi je prepričanih, da je potrebno pasje iztrebke odložiti v rjav zabojnik (zabojnik za kompostiranje), vendar temu ni tako.
Pasji in mačji iztrebki so neprimerni odpadki za kompostiranje, saj se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta, in vsebujejo nevarne snovi.

Za nameščanje in vzdrževanje košev za pasje iztrebke je pristojna Občina oziroma v primeru Ljubljane; MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7,1000 Ljubljana, tel: (01) 306-17-14.
V kolikor imate prošnje ali zahteve glede namestitve pasjih košev, se lahko obrnete na njih.

Pasje koše prazni in skrbi za ponovno polnjenje z vrečkami pogodbeno podjetje Občine ali Komunalno podjetje, ki je za to pristojno v posamezni občini. V primeru Ljubljane je to podjetje Snaga, tel.: (01) 477-96-00.

Mogoče bi bilo na tem mestu modro opozoriti vse, ki uničujejo pasje smetnjake, na posledice njihovega vandalizma in predvsem na to, da so pasji smetnjaki financirani iz Občin, kamor se stekajo tudi njihova denarna sredstva.

SMO LAHKO KAZNOVANI?

Dolžnosti vseh lastnikov in vodnikov psov je, da z javnih površin odstranijo iztrebke svojih psov. To jim nagala Odlok o vzdrževanju in čiščenju javnih površin, ki imajo sprejetaga skoraj vse slovenske občine.

Če inšpektorji ali redarji ujamejo lastnika, ki za svojim psom ni pospravil iztrebkov z javne površine, ga, glede na kraj, lahko oglobijo med 40 in 130 evri .

V Ljubljani tudi, na primer, dodatno, enkrat na leto, poteka poostrena akcija nadzora odstranjevanja pasjih iztrebkov, v kateri poleg inšpektorjev sodelujejo tudi policisti in veterinarji.

KAKO JE NA TRAVNIKIH?

Direktor Veterinarskega centra v Celju Edvard Kruder pravi, da pasji iztrebki, če se znajdejo v krmi, sicer sami po sebi in neposredno ne ogrožajo zdravja z onesnaženo krmo nahranjenih živali, so pa lahko zelo nevarni kot posredniki bolezni. Pogosto so namreč prenašalci okužb in zajedavcev, denimo glist, ki so lahko zelo nevarne prašičem in drugim domačim živalim.

Še zanimiv članek: Pasji iztrebki lahko napajajo javno razsvetljavo

Viri:
MOL Ljubljana, (01) 306 10 00, http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/gospodarske-dejavnosti-promet/
Snaga Ljubljana, (01) 477 96 00 http://www.snaga.si/
http://www.delo.si/novice/slovenija/pasji-iztrebki-motijo-tudi-kmete.html
http://www.slopak.si/_files/630/Nedelo2013_05_05.pdf

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11