Telefon
01 750 92 34
Naslov
Stara cesta 10
Kraj
1370 Logatec
Yorkshire terrier Carlos • bostjan-art-bart •

Yorkshire Terrier CARLOS
• bostjan_art_bart •
Hobby abstract painter