Telefon
064 143 995, 01 437 77 88
Naslov
Linhartova 66
Kraj
1000 Ljubljana
Yorkshire terrier Carlos • bostjan-art-bart •

Yorkshire Terrier CARLOS
• bostjan_art_bart •
Hobby abstract painter