Telefon
04 201 55 23
Naslov
Trata 34
Kraj
4220 ŠKOFJA LOKA
Yorkshire terrier Carlos • bostjan-art-bart •

Yorkshire Terrier CARLOS
• bostjan_art_bart •
Hobby abstract painter