Telefon
030 458 704
Naslov
Kolomban 34
Kraj
6280 ANKARAN
Yorkshire terrier Carlos • bostjan-art-bart •

Yorkshire Terrier CARLOS
• bostjan_art_bart •
Hobby abstract painter