Pomoč, ko se pes izgubi

Najbolj brano, Potovanje, S psom na pot

Pomoč, ko se pes izgubi - Kdo lahko pomaga

Ena bolj stresnih situacij lastnikov psov je pobeg psa. Za psa, ki se je izgubil, je pomembno, da se kar najhitreje vrne v domače okolje. Pri tem je veliko možnosti za iskanje, pri čemer nam lahko pomagajo tudi drugi ljudje.

Pobege psov najlažje omejimo tako, da so psi na povodcih in jih vztrajno učimo oziroma utrjujemo odpoklic.

Kdo lahko pomaga najti izgubljenega psa

V kolikor se zgodi, da se pes izgubi, se lahko za pomoč pri iskanju prosi sokrajane in za to primerne ustanove.

Določena obvestila smo kot lastniki psov, celo po Zakonu, dolžni izvesti v taki situaciji.

O izgubljenem psu je priporočljivo obvestiti radijske postaje, ki v svojem radijskem programu vsakodnevno namenijo vsaj nekaj minut za tovrstne oglase.

Uporabiti je pametno tudi spletna mesta in portale (FB, Twitter, rubrike izgubljene živali,…), ki so kot nalašč za hitra in prodorna obvestila. V njih se objavi tudi slikovni material.

Primerne ustanove, ki lahko pomagajo v taki situaciji so veterinarske ambulante, trgovine za male živali, zavetišča, policijske postaje, cestna podjetja, društva za zaščito živali, ipd.

Kaj nalaga Zakon o zaščiti živali

Zakon o zaščiti živali, lastnikom psov, nalaga določene obveznosti v primeru nastopa izgube ali najdbe psa.

Ta zakon določa, da se mora o najdeni živali, v roku 24 ur, obvestiti zavetišče oz. pristojno veterinarsko organizacijo ali pa psa vrniti prepoznanemu lastniku.

V roku 72 ur (3 dni) je potrebno prijaviti izgubo psa najbližjemu zavetišču za zapuščene živali.
V nasprotnem primeru se šteje, da je lastnik psa zapustil!

Zavetišče prijavo o pogrešanem psu zabeleži v svojih evidencah in v primeru najdbe obvesti lastnika. Najditelja nadalje poveže z lastnikom. Če je bil pes že sprejet v zavetišče, se le-ta vrača v skladu s postopkom vračanja živali lastniku.

Skrbnik najdenega psa ima pravico zahtevati vrnitev psa v roku 8 dni. Po tem roku se lahko imetnik zavetišča šteje kot skrbnik zapuščenega psa.

Zakon o zaščiti živali v 31. členu dopušča možnost, da lahko zavetišče, če mu v 30 dneh ne uspe oddati psa novemu lastniku, psa usmrti.

Odjava izgubljenega psa iz CRPja

Če se je pes izgubil pred kratkim, ga ni potrebno odjavljati iz CRPja takoj, razen če ni cepljen oziroma po preteku 3 dni, najkasneje po preteku 8 dni.

Prijavo pogrešanega psa se zavetišču posreduje takoj, ko se je izgubil.

Odjava je mogoča le osebno, od lastnika živali (ali pooblaščenca), na podlagi uradne izjave in ob predloženemu potnemu listu pogrešane živali. Odjavo lahko lastniki opravijo pri svojem veterinarju oziroma v določenih primerih to stori tudi zavetišče.
Odjava se računa skladno s cenikom pooblaščene osebe.

Deli s prijatelji: